§1

Sklep internetowy Animator jest prowadzony pod adresem www.animatorcenter.com/sklep i prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§2

Sklep Animator jest prowadzony przez:

ANIMATORCENTER LTD
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23
London EC1N 8LE

Company Number: 12509353

e-mail: info@animatorcenter.com

Zwany dalej w regulaminie jako „Sklep”.

§3

Dane adresowe wskazane powyżej są tożsame z adresem prowadzenia działalności gospodarczej oraz są właściwe na wypadek składania ewentualnych reklamacji.
§4

Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjno-prawną.
§5

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę kupna na odległość, nie związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwaną dalej jako Konsument.
§6

Produkty oferowane przez Sklep wolne są od wad fizycznych oraz prawnych, a także zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny. Produkty znajdujące się w Sklepie zawierają opis zgodny z stanem faktycznym. Produkty oferowane w Sklepie podlegają ochronie na podstawie przepisów o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
§7

Ceny towarów podane przy produkcie to ceny brutto zawierające wszelkie należności publicznoprawne. Dla stron transakcji wiążące są ceny widniejące przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Konsumenta. Ewentualna zmiana ceny towaru przez Sklep w terminie po złożeniu zamówienia, nie obowiązuje, ani nie obciążą Konsumenta dodatkowymi opłatami z tytułu różnicy ceny.
Konsument ponosi koszty dostawy towarów zgodnie z cennikiem operatora pocztowego. Sklep nie dolicza żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu wykonywanej wysyłki.
Sklep nie pobiera dodatkowych kosztów u opłat z tytułu korzystania przez Konsumenta ze środków porozumienia się na odległość. Koszt wykonywanych połączeń jest zgodny ze stawką operatora świadczącego usługi na rzecz Konsumenta wynikających z odrębnych przepisów.
§8

W Sklepie możliwe są następujące formy płatności:
przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy:
Transferwise 72 1020 1026 3741 0000 0003 4591

ANIMATORCENTER LTD
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23
London EC1N 8LE

Company Number: 12509353

za pośrednictwem PayU
Status zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty ulega zmianie i przekazywany jest do realizacji.
Dodatkowe koszta związane z przelewem w formie przedpłaty określone są w cenniku usługodawcy (Banku) Konsumenta i w całości obciążają Konsumenta.
Konsument składając zamówienie zobowiązany jest wskazanie prawdziwych i pełnych danych wskazanych z formularzu, w tym imię i nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
Sklep po złożeniu zamówienia przez Konsumenta prześle na wskazany adres e- mail potwierdzenie zawarcia transakcji.
Zamówienia realizowane są na bieżąco, a maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.
§9

Konsument posiada uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, za pomocą przesłania wypełnionego formularza odstąpienia (do pobrania na stronie Sklepu) oraz przesłania w przeciągu kolejnych 14 dni przesyłki za pomocą operatora pocztowego standardową przesyłką.
Sklep zwróci Konsumentowi koszta poniesionej przesyłki oraz ceny zapłaconej za towar w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki na wskazany numer konta bankowego.
§10

W przypadku , gdy po przejściu na Klienta własności towaru, stwierdzi on, iż towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, wówczas może podjąć działania według własnego wyboru:
wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji producenta,
złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową,
złożyć do sklepu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
§11

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy złożyć reklamację. Konsument wypełnia formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu i przesyła całą zawartość przesyłki.
§12

Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sklepu.
§13

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przesłanego po zgłoszeniu towaru przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji Sklep zgodnie z wyborem Konsumenta zwróci Konsumentowi całość kosztów lub wymieni towar na wolny od wad na swój koszt.
§14

Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga:
posiadania urządzania elektronicznego z dostępem do internetu o parametrach procesora min. 200Mhz, 1024 MB RAM, wyposażonego w kartę graficzną,
przeglądarki internetowej: Chrome, Opera, FireFox 8.0 , Internet Explorer 6.0 lub wyższe,
dostęp do poczty elektronicznej,
klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, pozwalające na wypełnienie formularzy.
§15

Na każdy zakup wystawiany jest paragon. Konsument może również zażądać wystawienia faktury VAT. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep wystawi fakturę VAT korektę.
§16

Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga zgody Konsumenta na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i całej umowy kupna i nie uchybiają przepisom rozporządzenia 2016/679. Konsument ma prawo do zmiany danych, ich poprawienia oraz usunięcia, czy wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych jest Patrycja Litwicka-Grześkowiak prowadząca spółkę z o.o. pod firmą

ANIMATORCENTER LTD
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23
London EC1N 8LE

Company Number: 12509353. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie www.animatorcenter.com.
§17

Do złożenia zamówienia niezbędne jest uprzednie zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
Wszelkie ewentualne spory powinny być rozpatrzone przez sąd właściwy dla Konsumenta.
Za zgodą Konsumenta, ewentualny spór może zostać mediacjom prowadzonym przez mediatora konsumenckiego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji (01.09.2018 r.)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.